Wyprawka szkolna 2012/13

W roku szkolnym 2012/2013 pomoc skierowana zostaje do:
- uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum
- uczniów :
• słabowidzących,
• niesłyszących,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
• uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Więcej informacji oraz wzory dokumentów w załączniku.

Newsa przygotowała: p. prof. Anna Winecka – pedagog szkolny.