Zebrania z rodzicami

W poniedziałek, 17 września 2012 r. odbędą się zebrania z Rodzicami. Szczegółowe informacje dotyczące godzin spotkań poszczególnych klas dostępne są tutaj.

Tematyka zebrania obejmować będzie:
- informacje na temat organizacji roku szkolnego,
- informacje na temat prawa oświatowego i wewnątrzszkolnego,
- informacje na temat egzaminu maturalnego.

Terminy kolejnych spotkań Rady Pedagogicznej z Rodzicami w bieżącym roku szkolnym:
28 listopada 2012 r. (środa) – klasy I, II, III
7 lutego 2013 r. (czwartek) – klasy I, II, III
4 kwietnia 2013 r. (czwartek) – klasy III
16 maja 2013 r. (czwartek) – klasy I, II