Stypendium szkolne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, Sekcja Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych informuje, że do 15 września 2017 r. można składać  wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne na rok szkolny 2017/2018. O w/w stypendium mogą ubiegać się rodzice, opiekunowie uczniów lub pełnoletni uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Częstochowa.

Dokumenty do pobrania.

Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 p. 4: tel. (34) 372-42-04.

Newsa przygotowała: p. pedagog Anna Winecka.