Wielokulturowa Częstochowa

W  ostatni czwartek (15 lutego) odbył się kolejny wykład w ramach realizowanego projektu „Pamięć i zapominanie – z dziejów wielokulturowego miasta Częstochowy”.

Uczniowie klasy 2c mieli okazję wysłuchać wielu ciekawych informacji o różnych grupach religijnych i kulturowych zamieszkujących nasze miasto w przeszłości. Szczególną uwagę poświęcono na przedstawienie działalności kulturowej i gospodarczej ludności żydowskiej. Uczniowie dowiedzieli się  w ten sposób o  przenikaniu się religii, kultur, co miało bardzo istotny wpływ na wzajemne wzbogacanie się społeczności naszego miasta. Wykład zaprezentował absolwent naszej szkoły p. mgr Mateusz Matuszczyk.

Newsa przygotowała: p. prof. Agata Warta.