Sympozjum polsko-izraelskie

13 lutego 2018r., w Sali Reprezentacyjnej Ratusza Miejskiego, odbyło się sympozjum polsko-izraelskie, zorganizowane przez władze miasta, które reprezentował Pan Ryszard Stefaniak Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy, Pani Magdalena Dębska Naczelnik Wydziału Edukacji oraz stronę izraelską pod patronatem Pana Alona Goldmana Przewodniczącego Związku Żydów Częstochowian w Izraelu, Pana Zygmunta Rolata Prezydenta Światowego Związku Żydów Częstochowian i ich Potomków z siedzibą w Nowym Yorku.

Sympozjum było poświęcone organizacji wizyt młodzieży z Izraela w częstochowskich szkołach ponadgimnazjalnych. Należy pamiętać, że nasza szkoła od kilkunastu lat realizuję projekty, dotyczące wspólnego dziedzictwa polsko-żydowskiego, prowadzone przez nauczycieli historii naszej szkoły. Liceum Kopernika  trzykrotnie gościło uczniów z Izraela w 2012r., 2015r.,2016r., które były przygotowane przez panią prof. Agatę Wartę, panią prof. Agnieszkę Warzechę.

Podczas sympozjum zagranicznej delegacji przedstawiony został projekt Austeria realizowany w VII LO w latach 2012/2017 dotyczący dziedzictwa kultury judaistycznej i śladów obecności społeczności żydowskiej w Częstochowie. Projekt realizowany był przez uczniów oraz członków koła teatralnego Grupy pod wiszącym kotem pod kierunkiem pani prof. Beaty Gendek-Barhoumi we współpracy ze szkołami z Węgier oraz Stanów Zjednoczonych oraz Instytutem Historycznym z Wiednia.

W spotkaniu uczestniczyli przewodnicy grup izraelskich, przedstawiciele szkół częstochowskich, ich dyrektorzy i nauczyciele zajmujący się zagadnieniami polsko-żydowskimi, na czele delegacji naszej szkoły stała Pani Dyrektor Barbara Gala-Glińska.  W czasie sympozjum wyróżniono działania Liceum Słowackiego oraz naszego liceum.

Newsa przygotowały: p. prof. Agata Warta, p. prof. Agnieszka Warzecha oraz p. prof. Beata Gendek-Barhoumi.