Wycieczka edukacyjna do Sejmu RP

W poniedziałek klasy 2e, 1b udały się do Warszawy w celu poznania polskiego parlamentu. Wyjazd jest częścią edukacji historycznej i zajęć z wiedzy o społeczeństwie, realizowanych w tych klasach na poziomie rozszerzonym. W czasie pobytu w parlamencie młodzież zapoznała się ze strukturą Sejmu, jego organizacją, etapami procesu legislacyjnego. Uczniowie także zapoznali się ze dziejami polskiego parlamentaryzmu, jego historią w czasie istnienie I Rzeczypospolitej, czasami odzyskania niepodległości i zwołania Sejmu Ustawodawczego w 1919, okresem okupacji i latami po II wojnie światowej i czasami po roku 1989, kiedy to w roku 1997 została uchwalona obecnie obowiązująca konstytucja.

Wyjazd odbył się pod opieką p. prof. A. Warzechy, p. prof. A. Warty, p. prof. E. Szago – Lalak.

Newsa przygotowała: p. prof. Agnieszka Warzecha.