Zebrania z Rodzicami

Najbliższe zebrania odbędą się w poniedziałek, 21 maja 2018 r. o godzinie 16:30

Szczegółowe informacje dostępne są poniżej:

Klasy pierwsze – sala

Klasy drugie – sala

1a – 46

2a – 47

1b – 27

2b – *

1c – 52

2c – *

1d – *

2d – 37

1e – 17

2e – 51

1f – 39

2f – 38

1g – 40

2g – 26

* Zebranie z Rodzicami uczniów klasy 1d, 2b i 2c odbędzie się w środę, 23 maja 2018 r. o godz. 16:30 w salach: 1d – 41, 2b – 23, 2c – 11.

Informacje dotyczące tegorocznych terminów i tematyki zebrań z rodzicami dostępne są z poziomu menu: Rodzic > Zebrania z rodzicami.