Zebrania z Rodzicami

Najbliższe zebranie odbędzie się w poniedziałek, 17 września 2018 r. o godzinie 16:30

Szczegółowe informacje dostępne są poniżej:

Klasy pierwsze – sala

Klasy drugie – sala

Klasy trzecie – sala

1a – 22

2a – 46

3a – 18

1b – 51

2b – 47

3b – 23

1c – 36

2c – 27

3c – 13

1d – 52

2d – 41

3d – 37

1e – 11

2e – 17

3e – 31

1f – 45

2f – 39

3f – 38

1g – 26

2g – 40

3g – 42

Informacje dotyczące tegorocznych terminów i tematyki zebrań z rodzicami dostępne są z poziomu menu: Rodzic > Zebrania z rodzicami.