Konkurs fotograficzny „Uzależnieniom i przemocy mówimy nie”

Organizatorem tego konkursu jest Urząd Miasta Częstochowy – Wydział Polityki Społecznej w Częstochowie, ul. Śląska 11/13. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych, Przyjmowanie fotografii wraz z Kartą zgłoszenia do konkursu trwa od 28 września do 22 października 2018 r.,

Zdjęcie konkursowe musi być wykonane na terenie miasta Częstochowy. Szczegółowe informacje dotyczące powyższego konkursu znaleźć można w dołączonym regulaminie konkursu.

Newsa przygotowała: p. pedagog Anna Winecka.