Spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego

27 listopada w naszym liceum odbyło się spotkanie zorganizowane przez p. prof. Sylwię Denis z przedstawicielami Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie panią dr Małgorzatą Niemiec – Knaś i dr Andrzej Skwara, którzy to przedstawili naszym uczniom ofertę studiowania na Studiach dualnych, które to są nowoczesnym modelem studiów efektywnie wiążący naukę w Uniwersytecie i pracę zawodową. Dzięki studiom dualnym student jednocześnie zdobywa wykształcenie wyższe oraz praktyczne przygotowanie do pracy zawodowej.Uzyskane kompetencje po ukończeniu studiów dualnych o profilu praktycznym na kierunku: Język niemiecki w obrocie gospodarczym, przygotowują do podjęcia pracy zawodowej:

  • w międzynarodowych przedsiębiorstwach z branży usług wspólnych – w centrach outsourcingu procesów biznesowych, w szczególności rozliczeń księgowych
  • specjalisty/asystenta ds. kontaktów z zagranicą w firmach, jednostkach administracyjnych i innych instytucjach ukierunkowanych na współpracę międzynarodową.

Zdobyte kwalifikacje I stopnia uprawniają absolwenta do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności, kończących się uzyskaniem tytułu magistra. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.wfh.ajd.edu.pl

Newsa przygotowała: p. prof. Sylwia Denis.