Spotkanie ze Stypendystą Uniwersytetu Cambridge

29 listopada w naszej szkole odbyło się spotkanie z absolwentem naszej szkoły Maciejem Tomeckim, obecnie Stypendystą  Uniwersytetu Cambridge.

Maciej jest absolwentem naszej szkoły, uczęszczał do klasy z rozszerzoną historią, wiedzą o społeczeństwie. W 2010 r.  ukończył  Liceum Kopernika, uzyskując bardzo dobre wyniki na egzaminie maturalnym, co umożliwiło podjęcie studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu Warszawskiego. Już w czasie studiów podjął aktywność zawodową, współpracując z międzynarodowymi kancelariami prawniczymi. Obszarem zainteresowania Macieja jest prawo energetyczne, innowacje. Po ukończeniu studiów prawniczych , uzyskał stypendium na Uniwersytecie Cambridge i podjął studia na kierunku stosunki międzynarodowe, dyplomacja.

W czasie spotkania Maciej opowiedział  uczestniczącym w nim  uczniom  z klas 1b,2b,2c,3c., o studiach prawniczych, jak  przebiegał proces rekrutacji na Uniwersytet Cambridge jakie są oczekiwania uczelni wobec przyszłych studentów. Nasi uczniowie zadawali liczne pytania dotyczące samych studiów, warunków życia w Cambridge, perspektyw jakie dają takie studia.

Dziękujemy Maciejowi za interesujące i merytoryczne spotkanie i życzymy dalszych sukcesów, a uczniom za aktywny w nim udział.

Newsa przygotowały: p. prof. Agnieszka Warzecha, p. prof. Agata Warta.