Szkolny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej

18 marca w naszej szkole odbył  się szkolny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej, który jest częścią projektu Fundacji Schumana „Wybieram swoją Europę”  połączonego z międzynarodową  kampanią ”Tym razem głosuję”. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą dotyczącą wyborów do Parlamentu  Europejskiego jego struktury , procedury stanowienia   prawa unijnego, a także udziału Polaków w instytucjach  Unii Europejskiej  jak i etapów rozszerzenia Unii.

W konkursie uczestniczyli przedstawiciele klas pierwszych i drugich, łącznie 30 osób, którzy zaprezentowali wysoki poziom wiedzy. Ogłoszenie wyników konkursu  nastąpi podczas kwietniowej debaty dotyczącej przyszłości Unii Europejskiej.

Projekt jest realizowany przez p. prof. A. Warzechę, p. prof. K. Kornecką-Nalewajkę, p. prof. A. Wartę.

Newsa przygotowała p. prof. Agnieszka Warzecha, p. prof. K. Kornecka-Nalewajka, p. prof. A.Warta.