Szkoła Ambasadorem Parlamentu Europejskiego

W ramach programu Szkoła-Ambasadorem Parlamentu Europejskiego pragniemy zorganizować

  • konkurs na plakat zachęcający do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja;
  •  konkurs na przemówienie zachęcające do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Zwracamy się zatem z prośbą do wychowawców klas I i II, aby poinformowali oraz zmotywowali uczniów do

  • przygotowania plakatu promującego udział w wyborach (jeden na klasę, format i technika wykonania dowolne), termin oddania prac – 20 maja,
  • uczestnictwa w konkursie oratorskim w dniu 5 kwietnia na argumentowaną wypowiedź na temat: Dlaczego warto wziąć udział w wyborach do Europarlamentu?

Zgłoszenia przyjmują organizatorzy do dnia  3 kwietnia

Kryteria oceny:

  • wypowiedź zawiera wstęp, rozwinięcie oparte na argumentacji i przykładach wreszcie podsumowanie
  • wypowiedź w formie wystąpienia ustnego nie przekracza 3 minut
  • oryginalność, trafność argumentacji, spójność wypowiedzi, umiejętność nawiązania kontaktu z publicznością

Dziękujemy

Newsa przygotowały: p. prof. Katarzyna Kornecka–Nalewajka, p. prof. Agata Warta, p. prof. Agnieszka Warzecha, p. prof. Małgorzata Korpus.