Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 834.2016 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych, istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie ww. Nagrody, która stanowi formę pomocy materialnej dla najzdolniejszych uczniów częstochowskich szkół. Nagroda jest wyróżnieniem indywidualnym dla tych, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami odniesionymi najpóźniej w roku szkolnym poprzedzającym rok zgłoszenia do nagrody, a w szczególności są laureatami konkursów interdyscyplinarnych, przedmiotowych i olimpiad co najmniej szczebla wojewódzkiego, poprzedzonych minimum dwustopniowymi eliminacjami pozaszkolnymi. Informuję jednocześnie, że najwyżej oceniane są osiągnięcia w konkursach i olimpiadach firmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Kuratoria Oświaty.

Wnioski wraz z odpowiednimi dokumentami należy dostarczyć do pedagoga szkolnego do 15.04.2019 r.

Do pobrania:

Newsa przygotowała: p. pedagog Anna Winecka.