Komunikat dla Rodziców uczniów naszego liceum

W związku z planowanym od dnia 8 kwietnia 2019 roku rozpoczęciem akcji strajkowej nauczycieli informuję, że nie będzie możliwe zorganizowanie planowanych zajęć dydaktycznych. Ponieważ istnieje możliwość, że zdecydowana większość nauczycieli będzie strajkować, zwracam się do Państwa z prośbą o zapewnienie we własnym zakresie opieki nad Waszymi dziećmi w okresie strajku. Szkoła dołoży wszelkich starań, aby zapewnić opiekę młodzieży, która zgłosi się w dniach strajku do szkoły.

Dyrektor szkoły
mgr Barbara Gala-Glińska

Informacja MEN dla Rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli