Zebrania z Rodzicami

Najbliższe zebrania odbędą się w poniedziałek, 20 maja 2019 r. o godzinie 16:30

Szczegółowe informacje dostępne są poniżej:

Klasy pierwsze – sala

Klasy drugie – sala

1a – 23

2a – 46

1b – 37

2b – 51

1c – 36

2c – 27

1d – 52

2d – 41

1e – 39

2e – 17

1f – 45

2f – 38

1g – 26

2g – 40

Informacje dotyczące tegorocznych terminów i tematyki zebrań z rodzicami dostępne są z poziomu menu: Rodzic > Zebrania z rodzicami.