Zebrania z Rodzicami uczniów klas drugich i trzecich

Najbliższe zebrania odbędą się w poniedziałek, 16 września 2019 r. o godzinie 17:00

Szczegółowe informacje dostępne są poniżej:

Klasy drugie – sala

Klasy trzecie – sala

2a – 23

3a – 46

2b – 37

3b – 51

2c – 36

3c – 27

2d – 52

3d – 41

2e – 39

3e – 17

2f – 45

3f – 38

2g – 26

3g – 40

Informacje dotyczące tegorocznych terminów i tematyki zebrań z rodzicami dostępne są z poziomu menu: Rodzic > Zebrania z rodzicami.