EPAS- podsumowanie roku 2018/2019

W ubiegłym roku szkolnym, VII LO przystąpiło do projektu Szkoła Ambasadorem Parlamentu Europejskiego- EPAS. Celem projektu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat działania struktur Unii Europejskiej, włączanie młodzieży w realizację działań promujących wartości europejskie. W szkole powstały stoiska EPAS, z bieżącymi informacjami na temat UE, zorganizowaliśmy DZIEŃ EUROPY w szkole oraz grę miejską powiązaną z akcją mobilizującą do udziału w wyborach do Europarlamentu.

Dzięki udziałowi w  międzynarodowym konkursie Euroscola, wygraliśmy wyjazd do Strasburga dla grupy 20 uczniów i 2 opiekunów.  Dzięki tym działaniom, VII LO uzyskało tytuł Szkoły- Ambasadora Parlamentu Europejskiego, dołączając do elitarnego grona 51 szkół w Polsce.

Podsumowaniem działalności projektu EPAS są materiały filmowe, udostępnione nam przez Biuro Europarlamentu w Polsce.

Newsa przygotowała: p. prof. Katarzyna Kornecka-Nalewajka.