British Culture for English Language Teachers

W ramach realizacji przez VII LO projektu ERASMUS + Akcja KA1- Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej dwie nauczycielki  języka angielskiego,  uczestniczyły w dniach od 09 do 13 września w szkoleniu zatytułowanym „British Culture for English Language Teachers”.

Tytuł projektu realizowanego w ramach Erasmusa to: Wyższe kwalifikacje – lepsze jutro.

Panie prof. Marzena Kossak-Wąchała oraz prof. Joanna Wołkowicka spędziły pracowity tydzień w Londynie, zgłębiając aspekty kultury, bieżące informacje i aktualności Wielkiej Brytanii wykorzystywane w czasie zajęć języka angielskiego, oraz w działaniach wykraczających poza zakres lekcji, takich jak projekty czy konkursy językowe, w których młodzież chętnie bierze udział. Kurs był zorganizowany przez Szkołę Language Link School w Londynie, a realizowany w całości w przestrzeni miejskiej. Jego formuła była wzorowo zaplanowana i przeprowadzona, spełniając w 100 procentach oczekiwania uczestników. Prowadzący kurs, rodowity Brytyjczyk zabierał kursantów w miejsca, w których można było ‚dotknąć’ kultury, historii i współczesnego życia kraju. W trakcie kursu, obserwowałyśmy codzienne życie stolicy Wielkiej Brytanii,  słuchałyśmy z uwagą opowieści prowadzącego, inspirując się  bogatym zasobem słownictwa i przepięknym brzmieniem języka angielskiego. Program kursu przewidywał zwiedzanie zarówno najbardziej uznanych atrakcji w mieście jak i tych mniej znanych, które zdecydowanie wzbudzały zachwyt uczestników. Każdy dzień kursu poprzedzony był odpowiednim wprowadzeniem w formie grupowej dyskusji lub pracy w grupach, skoncentrowany był na innej  tematyce, oraz kończył się podsumowaniem. Dzięki takiej organizacji pracy, mogliśmy wypracować metody wdrażania  zdobytej wiedzy, zarówno pod kątem merytorycznym jak i metodycznym na lekcjach języka angielskiego. Uczestnicy kursu pochodzili z Niemiec, Hiszpanii i Rosji, co dało niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń, przykładów dobrych praktyk,  poglądów, oraz lepsze poznanie systemów edukacji w innych częściach świata. Spotkanie przedstawicieli innych narodowości stanowiło też doskonałą możliwość do wzmocnienia naszych kompetencji międzykulturowych. Daje to również możliwości dalszej współpracy nauczycieli biorących udział w projekcie.

Uczestnictwo w kursie pozwoliło niewątpliwie pogłębić wiedzę i wzmocnić motywację nauczycieli, co zdecydowanie przełoży się na wzrost motywacji uczniów naszej Szkoły, oraz otworzy szersze horyzonty na zrozumienie potrzeb uczniów w procesie nauczania języka angielskiego i nie tylko. Projekty tego typu dają dalsze możliwości rozwoju zawodowego nauczyciela, a dzielenie się zdobytym doświadczeniem stanowić może zachętę dla nauczycieli i  młodzieży do korzystania z projektów unijnych w przyszłości.

Newsa przygotowały: p. prof. Katarzyna Kornecka-Nalewajka, p. prof. Marzena Kossak-Wąchała, p. prof. Joanna Wołkowicka.