Zebrania z Rodzicami

Najbliższe zebrania odbędą się w poniedziałek, 18 listopada 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne są poniżej:

Klasy pierwsze – sala
godz. 16:30

Klasy drugie – sala
godz. 17:30

Klasy trzecie – sala
godz. 17:30

1a – 47

2a – 47

3a – 46

1b – *

2b – 51

3b – 23

1c – 40

2c – 36

3c – 27

1d – 52

2d – 52

3d – 41

1e – 41

2e – 39

3e – 17

1k – 51

2f – 45

3f – 38

1f – 42

2g – 26

3g – 40

1g – 23

1h – 27

1i – 37

1j – 38

1l – 36

* Zebranie z Rodzicami uczniów klasy 1b odbędzie się w poniedziałek, 25 listopada 2019 r. o godz. 17:30 w sali 39.

Punkt konsultacyjny ze specjalistą z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Możliwość konsultacji w godzinach 16:30 – 18:00 w gabinecie szkolnego pedagoga.

Informacje dotyczące tegorocznych terminów i tematyki zebrań z rodzicami dostępne są z poziomu menu: Rodzic > Zebrania z rodzicami.