Kopernik w programie Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS)

Nasza szkoła po raz drugi przystąpiła do programu EPAS- Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego. Organizatorem programu jest Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce. Koordynatorkami programu w naszej szkole będą: p.prof. Katarzyna Kornecka-Nalewajka, p.prof. Agata Warta, p.prof.Sylwia Denis.

Przypomnijmy, że głównym celem programu jest poszerzenie wiedzy uczniów o europejskiej demokracji parlamentarnej, wartościach europejskich, procesach demokratycznych, procesach decyzyjnych oraz roli Parlamentu Europejskiego. Program daje uczniom możliwość zrozumienia praw przysługujących im jako europejskim obywatelom. W ramach programu udostępnianie będą platformy do interakcji i współpracy między PE, uczniami i nauczycielami. Udostępniane będą również przydatne pomoce dydaktyczne oraz organizowane seminaria dla nauczycieli i uczniów.

28 i 29 października b.r.  odbyło się pierwsze takie seminarium w siedzibie Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce, w Warszawie. Uczestniczyły w nim p.prof. Katarzyna Kornecka-Nalewajka i p.prof. Agata Warta, p.prof.Sylwia Denis.

W pierwszym dniu seminarium uczestnicy brali udział w  warsztatach mających na celu integrację i wymianę doświadczeń. Program ten realizowany jest od 5 lat, dlatego tak ważna jest wymiana wspólnych doświadczeń.

W drugim dniu uczestniczyliśmy w warsztatach przybliżających metody aktywizujące, głównie metodę projektu.

Ukoronowaniem naszego spotkania był wykład prof. Marka Belki.

W kolejnych tygodniach rozpoczynamy realizację programu w naszej szkole. Pierwszym etapem będzie stworzenie grupy tzw. Młodszych Ambasadorów, rekrutujących się spośród uczniów naszej szkoły. Następne etapy będą polegały na prowadzeniu lekcji europejskich, przybliżaniu i aktualizacji  tematyki prawa unijnego.

Serdecznie zapraszamy do współpracy przede wszystkim uczniów klas pierwszych i drugich.

Newsa przygotowały p.prof.Agata Warta, prof.Katarzyna Kornecka-Nalewajka, p.prof Sylwia Denis.