Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Fox

Zapraszamy uczniów do udziału w XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX. Patronat naukowy nad konkursem sprawuje Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Konkurs pomyślany jest jako forma intelektualnej zabawy językowej. Udział w nim polega na rozwiązaniu jednorazowego testu złożonego z zadań wielokrotnego wyboru i daje uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych, wiedzy językowej oraz kulturoznawczej, zawarte są również pytania z zadanej lekturki.

Główną nagrodą jest udział w obozie językowym. Dla uczniów z wynikami bardzo dobrymi i dobrymi przewidziane są nagrody rzeczowe.

Konkurs odbędzie się 3 marca 2020 roku.

Zgłoszenia do nauczycieli języka angielskiego do 10 stycznia 2020.

Odpłatność za udział w konkursie wynosi 10 zł.

Lektury obowiązujące w konkursie :
Klasy I po SP i po Gimnazjum – „Robinson Crusoe”
Klasy 2 i 3 – „A Midsummer Night’s Dream”

Zagadnienia do opracowania w ramach tzw. „trzech pytań gratis” to:  przetwarzanie tekstu(przekazywanie informacji zawartych w materiałach wizualnych lub pisemnych)

Arkusze konkursowe z poprzednich lat znajdują się na stronie konkursu: www.fox.bielsko.pl,  w zakładce materiały przygotowawcze oraz w formie interaktywnej na platformie edukacyjnej EQURS. PL.

Newsa przygotowała: p. prof. Marta Leśniak.