Projekt „Częstochowa w czasie i przestrzeni”

W ramach współpracy z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, w naszej szkole od listopada 2019 do czerwca 2020 roku będzie realizowany projekt „Częstochowa  w czasie i przestrzeni”. Projekt jest skierowany do młodzieży szkół średnich i jego głównym założeniem jest rozwijanie tożsamości narodowej poprzez kształtowanie tożsamości lokalnej.

Młodzież uczestnicząca w projekcie będzie poznawać swoje lokalne dziedzictwo kulturowe poprzez  historię zabytków Częstochowy. Poszczególne elementy kultury materialnej istniejące w krajobrazie to świetny przykład „ożywienia” historii. To jedna z głównych przesłanek projektu.

Celem nadrzędnym jest jednak kształtowanie u uczniów poczucia więzi z najbliższym środowiskiem, regionem, miastem poprzez poznawanie kultury materialnej.

Koordynatorami projektu z ramienia uczelni jest pani  Ilona Miklas i pan  Mateusz Matuszczyk. Szkolnym koordynatorem jest pani Agata Warta.

W ramach projektu odbyły się warsztaty poświęcone badaniom archeologicznym w naszym regionie oraz zagadnieniom wielokulturowości Częstochowy. W warsztatach uczestniczyli uczniowie klasy 2f.

Newsa przygotowała p. prof. Agata Warta.