Europejski Dzień Prawnika

10 grudnia w ramach Europejskiego Dnia Prawnika,  w naszej szkole odbyła się lekcja prawna nt. „Prawo do pomocy prawnej z urzędu w sprawach karnych oraz do uzyskania pomocy prawnika w warunkach pozbawienia wolności”. Jest  już tradycją łączenie EDP z Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. To trzecie obchody, które odbyły się w naszej szkole.

Tegoroczna lekcja  została poprowadzona przez częstochowskiego radcę prawnego pana mecenasa Macieja Kociołka , uczestniczyli w niej uczniowie klas 3c, 3f, 2c, 2f. Spotkanie zostało zorganizowane przez p. prof. Agnieszkę Warzechę, p. prof. Agatę Wartę. W czasie spotkania uczniowie mogli pogłębić swoją wiedzę dotyczącą zawodów prawniczych: adwokata, prokuratora, radcy prawnego, usystematyzować swoje wiadomości o postępowaniu karnym  zdobyte na lekcjach wos-u i podczas udziału w rozprawach sądowych. Ostatnim punktem lekcji prawnej  były pytania zadawane panu mecenasowi przez uczniów uczestniczących w prelekcji.

Spotkania  te są częścią edukacji prawnej prowadzonej w naszym liceum przez p. prof. Agnieszkę Warzechę, p. prof. Agatę Wartę.

Newsa przygotowała p. prof. Agnieszka Warzecha, p. prof. Agata Warta.