Sympozjum polsko-izraelskie

11  lutego 2020r., w Sali Reprezentacyjnej Ratusza Miejskiego, odbyło się sympozjum polsko-izraelskie, zorganizowane przez władze miasta, które reprezentował Pan Ryszard Stefaniak Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy, Pan Grzegorz Papalski Naczelnik Wydziału Edukacji , stronę izraelską Pan Alon Goldman Przewodniczący Związku Żydów Częstochowian w Izraelu.

Sympozjum było poświęcone organizacji wizyt młodzieży z Izraela w częstochowskich szkołach ponadgimnazjalnych, a także podejmowanych przez nie dokonań dotyczących edukacji o Holocauście,  poszanowania wspólnego dziedzictwa kulturowego. Nasza szkoła od kilkunastu lat realizuję projekty, dotyczące wspólnego dziedzictwa polsko-żydowskiego, prowadzone przez nauczycieli historii naszej szkoły. Liceum Kopernika  czterokrotnie gościło uczniów z Izraela w 2012r., 2015r.,2016r., 2019r., które były przygotowane przez panią prof. Agatę Wartę, panią prof. Agnieszkę Warzechę.

W spotkaniu uczestniczyli przewodnicy grup izraelskich, przedstawiciele szkół częstochowskich, ich dyrektorzy i nauczyciele zajmujący się zagadnieniami polsko-żydowskimi, naszą szkołę reprezentowała  Pni Dyrektor  Barbara Gala-Glińska, p. prof. Agnieszka Warzecha oraz uczennice z klasy 1g.  W czasie sympozjum, Pan Prezydent Ryszard Stefaniak zwrócił uwagę na  znaczenie wizyt szkół izraelskich w Polsce, natomiast przewodnicy z Izraela podzielili się swoim doświadczeniem z organizacji spotkań, głos zabrał także Przewodniczący Związku Żydów Częstochowian w Izraelu Pan Alon Goldman, przedstawiciel   Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie  Pan Alex Dancyg. Została także przedstawiona prezentacja o działaniach wyróżnionych szkół, które realizują projekty dotyczące dziedzictwa polsko-żydowskiego( m.in.  I LO  im .J . Słowackiego, VII LO. im. M. Kopernika).Prezentacja została przygotowana i przedstawiona przez Panią Małgorzatę Kaim Dyrektor I LO im .J. Słowackiego w Częstochowie. Materiały o kilkunastoletnich działaniach naszej szkoły zostały przygotowane przez p .prof. A. Warzęchę i p, prof. A. Wartę i   były częścią zaprezentowanej prezentacji. Spotkanie uświetnił występ artystyczny uczniów z I LO im. J. Słowackiego.

Newsa przygotowały: p. prof. Agnieszka Warzecha, p. prof. A. Warta.