Podsumowanie projektu „Święty Mikołaj na Kresach”

12 lutego, w Szkole Podstawowej nr.9,  odbyło się podsumowanie projektu „Święty Mikołaj na Kresach”. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy i koordynatorzy częstochowskich szkół biorący udział  w projekcie. Naszą szkołę reprezentowała Pani Dyrektor Barbara Gala-Glińska, p. prof. Agnieszka Warzecha. Spotkanie rozpoczął Pan Ryszard Stefaniak Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy. Pan Prezydent podsumował działania i środki zebrane podczas kwesty, które zostały przekazane Polakom mieszkającym w okręgu wileńskim. Środki te m.in. zostaną przeznaczone na organizację wypoczynków polskich dzieci z  okręgu wileńskiego. Przekazane dary to także artykuły żywnościowe. Pan Prezydent podkreślił jaką rolę i znaczenie ma pielęgnowanie polskiej kultury, polskiego języka  na Kresach. Szkoły  otrzymały podziękowania za udział w projekcie.  Spotkanie uświetnił występ muzyczny uczniów ze Szkoły Podstawowej nr.9 w Częstochowie, w której odbyło się podsumowanie projektu.

Newsa przygotowała p. prof. Agnieszka Warzecha.