Program Stypendialny ARTGrECo – Aktywny Rozwój Talentów GrECo

O stypendium mogą ubiegać się utalentowani uczniowie, którzy mieszkają w miejscowości liczącej do 30 tyś. mieszkańców na terenie województwa mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego, pomorskiego.  Mający szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

Na stronie internetowej programu: www.greco.services/pl/stypendia.html znajdują się szczegółowe informacje o programie, harmonogram, formularz zgłoszeniowy.

Więcej informacji tutaj.

Newsa przygotowała: p. pedagog Agnieszka Wrońska-Radosz.