Świadectwa ukończenia szkoły

Drodzy Absolwenci,

W tym roku, ze względu na konieczność zachowania rygoru sanitarnego, świadectwa ukończenia szkoły będą Wam przekazywane według ściśle określonego harmonogramu. Każdy z Was odwiedzać będzie szkołę w grupie dwóch-trzech osób w określonym dniu i o określonej godzinie.

Poniedziałek, 25 maja 2020 r. godz. 9:00-11:45
3b – p. Anna Kowalska sala 23

Poniedziałek, 25 maja 2020 r. godz. 12:00-14:45
3a – p. Anna Tałaj sala 17

Wtorek, 26 maja 2020 r. godz. 9:00-11:45
3d – p. Kamila Bekus sala 23

Wtorek, 26 maja 2020 r. godz. 12:00-14:45
3c – p. Dorota Żesławska sala 17

Środa, 27 maja 2020 r. godz. 12:00-14:45
3g – p. Dariusz Stępień sala 17

Czwartek, 28 maja 2020 r. godz. 9:00-11:45
3f – p. Katarzyna Wilk sala 23

Czwartek, 28 maja 2020 r. godz. 12:00-14:45
3e – p. Marcin Wieczorek sala 17

Szczegółowe informacje oraz imienny harmonogram zostaną Wam przekazane poprzez dziennik elektroniczny. Serdecznie zapraszamy.