Matura 2020 w czerwcu – informacje dla zdających

Drodzy Abiturienci,

Pragniemy, aby tegoroczne egzaminy maturalne były dla Was bezpieczne i szczęśliwe. W związku z nowymi regulacjami prawnymi oraz wytycznymi dotyczącymi reżimu sanitarnego prosimy o zapoznanie się z podanymi niżej informacjami, w szczególności z instrukcją dotycząca przeprowadzenia egzaminu maturalnego 2020 dla zdających w VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie. W instrukcji oprócz ważnych informacji dotyczących spraw organizacyjnych zawarte są też wytyczne związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19. Stosowanie się do postanowień instrukcji podczas egzaminu maturalnego będzie obligatoryjne.

W związku z reżimem sanitarnym zmianie uległ przydział zdających do sal. Informacja ta została Wam przekazana w dniu dzisiejszym poprzez dziennik elektroniczny.