Konsultacje dla uczniów

Od 1 czerwca uczniowie klas pierwszych i drugich naszego liceum będą mieli możliwość korzystania z nieobowiązkowych konsultacji na terenie szkoły z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne.

Od tego dnia uruchomiona zostaje dla uczniów biblioteka szkolna.

Barbara Gala-Glińska
Dyrektor Liceum