Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania

Informujemy wszystkich zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady, że:

  • Zawody II Stopnia zostaną przeprowadzone w formie online.
  • Lista uczestników zakwalifikowanych do tych zawodów jest zamieszczona na stronie internetowej Olimpiady.
  • Każdy uczestnika rejestruję się indywidualnie na wskazanej przez Organizatora platformie internetowej do 17 czerwca 2020, godz. 23.59.
  • Zawody II stopnia mają formę testu złożonego z 50 pytań zamkniętych, na rozwiązanie którego jest przewidziane 50 minut.
  • Do finału dopuszczonych zostanie 60 uczniów, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów w Zawodach II Stopnia. Liczba finalistów może być zwiększona, jeśli wymagany próg kwalifikacyjny będzie osiągnięty przez więcej niż 50 osób.

Adres platformy to: opiz.wz.pcz.pl
Hasło: covidopiz

Newsa przygotowała: p. prof. Sylwia Denis.