Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych ONLINE

10 czerwca 2020 roku odbyła się Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych. Było to uroczyste podsumowanie projektów CEO realizowanych w roku szkolnym 2019/2020.  Spotkanie miało odbyć się na Zamku Królewskim w Warszawie, jednak zważywszy na obecne realia, wszystko dobyło się w sposób zdalny.

Konferencja zwycięskich zespołów, odbyła się na platformie – zoom. Zespoły zostały powitane przez prezesów CEO, m.in. Michała Tragarza, Jędrzeja Witkowskiego, Sylwie Żmijewską – Kwiręg. Zostały również omówione kwestie, związane z nowościami w CEO. Naszą szkołę reprezentowała delegacja zespołu w składzie: Natalia Makowska, Wiktor Wódkiewicz, Karolina Grabowska, Monika Romańska, który realizował roczne działania w ramach projektu „Młodzi Głosują”.

Głównym punktem spotkania była prezentacja zespołów realizujących projekty CEO. Była to moderowana rozmowa o najważniejszych rzeczach, których uczniowie nauczyli się podczas wspólnej pracy. Każdy z uczniów mógł wyrazić swoją opinie oraz włączyć się w rozmowę z innymi uczestnikami. Dyskusje odbywały się na wielu płaszczyznach. Kolejnym punktem spotkania była interaktywna gra „Chcemy mieć wpływy”.

Całe spotkanie było ciekawą lekcją, a także pewnego rodzaju nowością, zamknął on pewien etap, jednak otworzył duże nadzieje na przyszłość i dalsze działania.

Newsa przygotowała p. prof. Agnieszka Warzecha oraz Natalia Makowska z klasy 2c .