Zasiłek szkolny

W okresie trwania nauki uczniowie mieszkający na terenie miasta Częstochowa mogą skorzystać z zasiłku szkolnegoPomoc przeznaczona jest dla uczniów, którzy znajdą się w trudnym położeniu z powodu zdarzenia losowego, powodującego przejściowo pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.

Zdarzeniem losowym jest w szczególności: nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba ucznia lub członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej.

Zasiłek to jednorazowa pomoc finansowa udzielana przez MOPS Częstochowa. Wniosek o zasiłek szkolny musi być złożony w okresie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia.

Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2: tel. 34 373 42 20 lub pedagog szkolny .

Newsa przygotowała: p. pedagog Agnieszka Wrońska-Radosz.