Aktywny wypoczynek ze Szkolnym Kołem Krajoznawczo-Turystycznym

SKKT wraz z Regionalnym Oddziałem PTTK zaprasza wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły do aktywnego udziału w „Całorocznych Rajdach im. Zygmunta Łęskiego”. Okres pandemii to czas nieprzewidywalnych zmian niezależnych bezpośrednio od nas, jednak przestrzegając określonych zasad jest możliwość udziału w poszczególnych wycieczkach!

Terminarz wyjazdów oraz ich regulaminy zamieszczamy poniżej:

Zapisy osób chętnych w pracowni 26 p. Roma Ociepa. Do zobaczenia na szlaku!

Newsa przygotowała: p. prof. Roma Ociepa.