Zebranie z Rodzicami uczniów klas pierwszych

Najbliższe zebranie odbędzie się w poniedziałek, 7 września 2020 r. o godzinie 17:00 na hali sportowej.

Następnie wychowawcy klas poprowadzą spotkania w salach wymienionych poniżej:

Klasy pierwsze – sala

1a – 38

1b – 27

1c – 22

1d – 41

1e – 26

1f – 40

1g – 36

Informacje dotyczące tegorocznych terminów i tematyki zebrań z rodzicami dostępne są z poziomu menu: Rodzic > Zebrania z rodzicami.