Matura 2021 – informacje

Uprzejmie informuję, że na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikowane zostały materiały dotyczące egzaminu maturalnego w maju 2021 roku.

Egzaminy ustne – zmiany z 29 grudnia 2020 r.

  • Ze względu na zmianę zasad organizacji egzaminu maturalnego w 2021 r. wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa.
  • Osoby, które w 2021 r. muszą przystąpić do części ustnej egzaminu, składają stosowną informację na załączniku nr 30 do dyrektora szkoły do 8 lutego 2021 r. W informacji należy uzasadnić konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołączyć do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.