XVIII Wojewódzki konkurs Malarsko-Fotograficzny „Architektura Mojego Krajobrazu”

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie malarsko-fotograficznym organizowanym pod patronatem Wójta Gminy Poczesna Krzysztofa Ujma i Gazety Częstochowskiej.

Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę malarską lub fotograficzną (nie rysunkową) nieprzekraczającą 50x 70 cm. Wszystkie prace na odwrocie powinny być opatrzone czytelnym opisem zwierającym następujące dane: imię, nazwisko autora, wiek, klasa, adres zamieszkania, dokładny adres, numer telefonu oraz temat. Prace nieopisane będą zdyskwalifikowane. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do powielania, publikacji prac oraz wizerunku autorów.

Do pracy należy załączyć zgodę RODO znajdującą się na stronie www.kulturapoczesna.pl

Pracę wraz z oświadczeniem RODO należy złożyć do 28 września 2020 do p. Sylwii Płaczek do biblioteki szkolnej.

Newsa przygotowała: p. prof. Sylwia Płaczek.