Nauczanie zdalne

Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie

Od najbliższego poniedziałku, 19 października 2020 r., szkoły ponadpodstawowe w czerwonych strefach, w tym również nasze liceum, rozpoczynają realizację nauczania w trybie zdalnym. W związku z tym uprzejmie proszę zapoznać się z załącznikiem nr 1 do procedur dotyczących pracy szkoły w czasie epidemii.

Wszystkie lekcje odbywać będą się online zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć na platformie bezpośredniej komunikacji głosowej. Podczas lekcji zdalnych odnotowywana będzie frekwencja uczniów.

Ewentualny brak możliwości uczestniczenia w lekcjach zdalnych wynikający np. z braku dostępu do sieci Internet proszę zgłaszać do wychowawców klas.

Jednocześnie przypominam o konieczności przestrzegania zasad dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia koronawirusem, jak również ograniczenia przemieszczania się i gromadzenia.

Z życzeniami zdrowia,
Barbara Gala-Glińska

Dyrektor VII LO im. Mikołaja Kopernika
w Częstochowie