Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się w poniedziałek, 4 września 2023 r. o godzinie 9:00 przy szkolnym boisku sportowym.

Uczniowie klas pierwszych przychodzą na godzinę 8:30, uczniowie pozostałych klas na godz. 8:40.

Serdecznie zapraszamy!

Społeczność VII LO im. Mikołaja Kopernika uczciła pamięć Powstańców Warszawy

Jak co roku społeczność VII LO im. M Kopernika uczciła pamięć Powstańców Warszawy. Najpierw, już wieczorem 31 lipca, udziałem w Apelu Pamięci pod pomnikiem Powstania Warszawskiego, którego odczytaniu towarzyszyła piękna tęcza. 1 sierpnia tradycyjnie wypełniło nawiedzenie Wojskowych Powązek z kwaterami powstańczymi, przejście ulicami stolicy śladami walk, udział w uroczystych obchodach Godziny W, wreszcie wspaniały koncert powstańczych piosenek na Placu Piłsudskiego. Absolwenci VII LO wraz z prof. Beata Gendek Barhoumi mieli zaszczyt uczestniczyć w tym wydarzeniu razem z Powstańcem Warszawy panią Halina Rutkowska Rogozinska ps. Mała, która brała udział w walkach na Ochocie i w Kampinosie. Cześć i chwała Bohaterom

Newsa przygotowała: p. prof. Beata Gendek-Barhoumi

Zakończenie Roku Szkolnego 2022/2023

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Foto: Marika Kuździeń

Rekrutacja – terminy pracy komisji rekrutacyjnej

Komisja rekrutacyjna przyjmować będzie kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w terminie:

  • 6 lipca – 10 lipca 2023 r. do godz. 15:00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia nastąpi dnia:

  • 18 lipca 2023 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do Liceum poprzez dostarczenie oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:

  • 18 – 25 lipca 2023 r. do godz. 15:00

Wyniki egzaminu maturalnego

Drodzy Abiturienci,

W piątek, 7 lipca 2023 r. zapraszamy zdających po odbiór świadectw maturalnych wydanych przez OKE w/g poniższego harmonogramu.

O godz. 12:00

  • w sali nr 22 – klasy: 4a – p. Michał Zych,
  • w sali nr 23 – klasy: 4b, 4c – p. Katarzyna Kornecka-Nalewajka, p. Marta Leśniak

O godz. 13:00

  • w sali nr 22 – klasy: 4d – p. Łukasz Jarząbek
  • w sali nr 23 – klasy: 4e, 4k – p. Krystyna Jędrzejczyk, p. Magdalena Kwapisz

Absolwenci podwyższający wynik odbierają aneksy do świadectw od godz. 12:00 do 14:00 w sali 22.

Proszę zabrać ze sobą dowody osobiste.

7 lipca o godz. 8:30 uruchomiony zostanie serwis ziu.gov.pl umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane zdającym. Dyrekcja szkoły posiada dostęp do danych logowania i może je przekazać ponownie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Bezpieczne Wakacje 2023

Wakacje to czas odpoczynku, zabawy i nowych wrażeń. Korzystając z wakacyjnych przyjemności nie zapominajmy jednak o bezpieczeństwie tak własnym jak i naszych bliskich.

Specjaliści z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie  przypominają, że wakacje mogą być czasem odpoczynku, zabawy i nowych wrażeń. Aby zadbać o siebie i swoich najbliższych, nie możemy jednak zapominać o bezpieczeństwie.

Czytaj dalej