Egzamin maturalny przesunięty

Drodzy maturzyści,

Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 termin egzaminu maturalnego w roku 2020 r. ulega zmianie. Egzaminy nie odbędą się w planowanym, majowym terminie, a nowy harmonogram zostanie ogłoszony z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem.

Pragnę również poinformować uczniów klas pierwszych i drugich, że w dniach 4, 5 oraz 6 maja odbywać się będą zajęcia lekcyjne. Zaplanowane w tym terminie dni wolne od zajęć dydaktycznych zostają anulowane w związku z przesunięciem terminu egzaminu maturalnego.

Klauzula informacyjna – nauczanie zdalne

Szanowni Państwo,

w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół mającym na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 zajęcia szkolne odbywają się obecnie z użyciem metod i technik kształcenia na odległość. Wobec powyższego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych („RODO”)  informuję, że:

  1. Dane osobowe Państwa dziecka będą przetwarzane w celu realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 i 530, z późn. zm.), zgodnie z art. 6 lit. e RODO.
  2. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji kształcenia na odległość.
  3. Dane osobowe Państwa dziecka będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych, w szczególności dziennik elektroniczny Vulcan oraz Platformę Edukacyjną Ministerstwa Edukacji Narodowej Epodreczniki.pl.

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych Państwa dziecka można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych (tel. 34 362 51 05 wew. 107) lub na naszej stronie internetowej.

Moje Finanse

Program „Moje finanse” realizowany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości od 2005 roku, dotychczas wzięło w nim udział ponad 1,5 mln uczniów. Co roku bierze ok. 100 000 uczniów, ok. 1500 nauczycieli oraz ponad 1 000 szkół. Od kilku już lat Honorowy Patronat nad programem „Moje finanse” obejmuje Ministerstwo Finansów.

W dniach 9 – 31 marca 2020 r. przeprowadzony został  ogólnopolski test [test online], udostępniony poprzez platformę „Moje finanse”. Na wypełnienie testu uczniowie mieli 20 minut. W Finale na 1277 uczestników znaleźli się i nasi uczniowie, a najlepszy z nich okazał się Igor Machura z klasy 1f. Wszystkim gratulujemy.

Newsa przygotowała: p. prof. Sylwia Denis.

Karolina Zdyb finalistką Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Indeksy KUL

Miło nam poinformować, że uczennica klasy 3b Karolina Zdyb została finalistką Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Indeksy KUL i zdobyła indeks na wybrany kierunek Wydziału Nauk Społecznych. Karolina brała udział w konkursie z języka angielskiego „Język angielski – pomysł na twoją przyszłość”. Zawody szkolne polegały na udzieleniu odpowiedzi na 80 pytań testowych zamkniętych i otwartych, z zakresu znajomości języka angielskiego. Drugi etap polegał na przygotowaniu pracy pisemnej w formie eseju lub reportażu w języku angielskim na następujący temat: “Human use, population, and technology have reached that certain stage where mother Earth no longer accepts our presence with silence.” ―The Dalai Lama. Odnieś się do powyższego stwierdzenia i uzasadnij swoje stanowisko. Praca Karoliny została doceniona przez jury i tym samym uczennica zdobyła tytuł finalistki oraz indeks KUL.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Newsa przygotowała: p. wicedyrektor Małgorzata Korpus.

ZPPP w Częstochowie nie przerywa pracy

Informujemy, że ZPPP w Częstochowie nie przerywa pracy i nadal świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19 zajęcia grupowe zostają wstrzymane do odwołania. Specjaliści pozostają do Państwa dyspozycji poprzez kontakt
e-mailowy oraz telefoniczny.

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość kontaktu bezpośredniego w wyznaczonej „Bezpiecznej strefie” po telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3
tel. 533 300 136
e-mail: pppp3@edukacja.czestochowa.pl

Centrum Informacji Zawodowej
tel. 533 377 180
e-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl

Newsa przygotowała: p. pedagog Agnieszka Wrońska-Radosz.

Jesteśmy w Finale Międzynarodowej Olimpiady Języka Angielskiego

Po trudnych zmaganiach w Drugim Etapie Międzynarodowej Olimpiady Języka Angielskiego, który odbył się w Bielsku-Białej dnia 29 lutego 2020, gdzie naszą szkołę reprezentowało dwóch uczestników: Mikołaj Rajczyk z klasy III D (nauczyciel prowadzący p. prof. Marzena Kossak-Wąchała) i Dariusz Polak z klasy III G (nauczyciel prowadzący p. prof. Elina Szago-Lalak). Uczestnicy musieli zmierzyć się z gramatyką i słownictwem języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Do Finału Olimpiady dostał się Dariusz Polak. Wielkie brawa dla Darka!

Newsa przygotowała: p. prof. Elina Szago-Lalak.