Zebrania z Rodzicami uczniów klas drugich i trzecich

Najbliższe zebrania z Rodzicami uczniów klas drugich i trzecich odbędą się w poniedziałek, 20 września 2021 r.

Szczegółowe informacje dostępne są poniżej:

Klasy drugie – sala

godz. 16:45

Klasy trzecie – sala

godz. 17:00

2a – 17

3a – 47

2b – 27

3b – *

2c – 45

3c – 51

2d – 41

3d – 39

2e – 22

3e – 36

2f – *

3k – 46

2g – 26

3f – 42

3g – 23

3h – 11

3i – 37

3j – 38

3l – 52

* Zebranie z Rodzicami uczniów klasy 2f oraz klasy 3b odbędzie się w środę, 29 września 2021 r. o godz. 16:30. Klasa 2f – sala 41, klasa 3b – sala 36.

Informacje dotyczące tegorocznych terminów i tematyki zebrań z rodzicami dostępne są z poziomu menu: Rodzic > Zebrania z rodzicami.