Śladami Żydów Częstochowian

10 stycznia uczniowie klasy 2b, 2f pod opieką p. prof. Agaty Warty, p. prof. Agnieszki Warzechy  obejrzeli wystawę poświęconą  dziejom społeczności żydowskiej, która przez wieki zamieszkiwała nasze miasto. Wystawa ta znajduje się  w Muzeum Żydów Częstochowian, przy ulicy Katedralnej. Wystawa Stała „Żydzi Częstochowianie”, obejmuje zdjęcia, materiały udostępnione przez częstochowską społeczność żydowską , która wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Europy Zachodniej. Jej celem jest propagowanie wśród młodzieży wiedzy o różnorodności kulturowej, religijnej Częstochowy.

Uczniowie zapoznali się z: dziejami osadnictwa żydowskiego, wkładem społeczności żydowskiej w rozwój gospodarczy, społeczny Częstochowy ,poznali biogramy takich postaci jak np. Bronisław Huberman-świtowej sławy skrzypek, poznali  okresem okupacji, czas istnienia getta, jego likwidacji w 1942r. -wywózki do Treblinki ,a także z losami ocalałych z Holocaustu po II wojnie światowej.

Udział w wystawie jest  częścią projektu realizowanego w naszej szkole przez p. prof. A. Warzechę, p. prof. A. Wartę o historii Żydów Częstochowian, a także miał na celu oddanie pamięci ocalałym z Holocaustu i upamiętnienie 75 rocznicy wyzwolenia Obozu Auschwitz – Birkenau.

Newsa przygotowały: p. prof. A. Warzecha,  p. prof. A. Warta.