Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny „Serce Kapsuła Czasu”

Fundacja TworzyMY Kraków ogłasza IV edycję ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego „Serce Kapsuły Czasu”.

Zadanie konkursowe brzmi:

„Świat za sto lat. Jak go sobie wyobrażasz?”

Jak wziąć udział w konkursie?

1. Opracować zadanie konkursowe dowolną techniką plastyczną lub literacką.
2. Własnoręcznie podpisać dzieło na odwrocie.
3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie www.tworzymykrakow.org/sercekapsuly).
4. Pracę literacką lub/i plastyczną wysłać pocztą na adres Fundacji TworzyMY Kraków.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Wszyscy! Niezależnie od wieku i umiejętności! Liczy się pomysł na to jak będzie wyglądał świat w 2120 roku.
Jakie muszą być warunki techniczne prac?
•Prace literackie – opowiadanie, nowela, esej, reportaż, wywiad (lub inne formy, max. 8000 znaków)
i/lub
• Prace plastyczne – rysunek, malarstwo, kolaż, komiks, grafika komputerowa, techniki mieszane (lub inne formy w rozmiarze max. A3).

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie przez uczestników dzieł literackich i plastycznych, które zostaną zamknięte w powstającej w Krakowie Kapsule Czasu i stanowić będą jej „Serce”.

Regulamin, formularz zgłoszeniowy i informacje znaleźć można na stronie www.tworzymykrakow.org/sercekapsuly. Na profilu Facebook TworzyMy Kraków znaleźć można obszerną galerię zdjęć prac trzech dotychczasowych edycji akcji „Serce Kapsuły Czasu”.

W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Informacje odnośnie konkursu można uzyskać w bibliotece szkolnej u p.prof. Sylwii Płaczek i p. prof. Ewy Lutostańskiej. Prace mogą być przesłane przez szkołę lub indywidualnie. Prosimy o dostarczenie ich do biblioteki do dnia 31.03.2020. Zachęcamy do udziału w konkursie.

Newsa przygotowała: p. prof. Sylwia Płaczek.