„Młody człowiek w świecie demokratycznym”

12 listopada klasy 2h, 3c uczestniczyły w ramach lekcji z wiedzy o społeczeństwie w zajęciach z dezinformacji. Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Młody człowiek w świecie dezinformacji”, organizowany przez Fundację Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im Hipolita Cegielkiego.

Prowadzącym spotkanie był absolwent naszej szkoły Maciej Wachowski, który jest studentem III roku Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, społecznikiem realizującym liczne projekty z zakresu historii, gospodarki, socjologii, politologii.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się :

  • czym jest dezinformacja, fake news, manipulacja,
  • o genezie tego zagadnienia,
  • wpływ rewolucji informatycznej na działanie dezinformacji,
  • co wzmacnia przekaz dezinformacyjny,
  • w jakich systemach politycznych ona występuje.

Wykład spotkał się dużym zainteresowaniem, co przejawiało się dużą aktywnością uczniów. Zajęcia  odbyły  się w ramach nauczania zdalnego.

Newsa przygotowały: p. prof. Agnieszka Warzecha, p. prof. Agata Warta.